KULTURNÍ CENTRUM BRNO-JUNDROV

BRNO-JUNDROV
2017

autoři

David Šrom, Václav Štojdl

klient

Městská část Brno-Jundrov

fáze

prověřovací objemová studie

Předmětem studie bylo prověření kapacit objektu Kulturního centra Svratka v Brně-Jundrově, kdy záměrem městské části je dosáhnout univerzálnějšího využití bývalého kino sálu a přilehlých prostor za účelem pořádání společenských akcí. S tím souviselo i vytipování a návrh úprav objektu a v neposlední řadě stanovení potenciálních možností rozvoje objektu, jenž je centrem městské části a obsahuje různé provozy veřejné vybavenosti.

V návaznosti na varianty uspořádání samotného sálu byly dále řešeny prostory kavárny, komunitního centra, knihovny a rovněž možnosti rozšíření městkého úřadu ve druhém patře. Brutalistní objekt z pol. 70 let lze považovat svou estetikou na první pohled možná za překonaný a poplatný době vzniku. Přesto ho považujeme za architektonicky poměrně zdařilý a i vzhledem k navazujícím veřejným prostorům za místo s možným potenciálem. Navržená přístavba samotná vychází z raciolnálního objektu úřadu, naproti tomu objekt sálu zůstává kontrastním – svou náplní i formálním výrazem navenek.

Navržené řešení se snaží pracovat s jednotlivými prostory jako s celkem tvořeným samostatnými nezávislými jednotkami, které se navzájem mohou podporovat. Pestrá skladba by umožnila fugování objektu i přilehlých veřejných prostor během celého dne. Možnost propojení kavárny, komunitního centra, knihovny, společenského sálu a přilehlého parku by mohla znamenat možnou synergii – podporu komunitního prostředí i občanských a sousedských aktivit obyvatel Jundrova.Komentáře nejsou povoleny.