ZASTÁVKA OPTÁTOVA BRNO-JUNDROV

BRNO-JUNDROV
2018-2020

autoři

Václav Štojdl, David Šrom

spolupráce

Hana Kynčlová, Filip Balcar

klient

Městská část Brno-Jundrov

fotografie

Lenka Grabicová, archiv autorů

fáze

územní řízení a stavební povolení / prováděcí projekt / autorský dozor při výstavbě

Řešené území se nachází v městské části Brno-Jundrov, na křižovatce ulic Optátovy a Lelkovy. Jedná se o prostor konečné autobusové linky městské hromadné dopravy, spolu s přilehlým odstavným parkovištěm a nástupní  zastávkou.

Nově navržený objekt zázemí řidičů MHD se samostatnou prodejní jednotkou a přístřešek pro čekající cestující jsou řešeny jako jako dvojice v půdoryse se částečně překrývajících hmot – jednou v plném objemu (objekt zázemí řidičů s prodejní jednotkou) a podruhé pouze vymezením krytého prostoru čekárny. Jednoduchá kapsulární forma odpovídá technicistnímu účelu stavby, zároveň je adekvátním akcentem v daném prostoru, usnadňujícím orientaci v místě. Jednodušší hmotu objektu akcentuje tvarově živější přístřešek, reagující svým půdorysem na pohyby lidí v místě i dané limity území (úprava nístupní hrany zastávky, možnost otáčení atobusů, sítě technické infrastruktury). Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou zelenou střechou. Fasáda je z hliníkového falcovaného plechu sedé barvy, vstupní dveře a okno prodejního prostoru jsou hliníkové se zasklením izolačním dvojsklem.

Objekt zastávky byl uveden do provozu v roce 2020.

 Komentáře nejsou povoleny.