MĚSTSKÉ ZÁSAHY BRNO – NOVÉ BAŠTY

UL. BAŠTY, BRNO
2011

autoři

Kristýna Shromáždilová, David Šrom

spolupráce

Jiří Huške, Lukáš Fišer

fáze

městské zásahy brno / urbanistická studie

Úzký pás ve svahu mezi ulicemi Bašty a Nádražní funguje pro pěší jako propojení Denisových sadů a Hlavního nádraží. Od ulice Nádražní je prostor definovaný frontou přízemních objektů. Část jejich střech v úrovni ulice Bašty slouží jako zahradní restaurace, zbylá část je za plotem – nevyužita.

Ulice je zaplněna auty, která zužují průchod a vytlačují lidi z dlážděných ploch. Zeleň ustupuje nepovoleně parkujícím vozům i pěším. Ulice bez fungujícího členění a osvětlení tvoří zoufale nedořešený nástup Denisových sadů.

Návrh jednoznačně definuje pěší nástup k Denisovým sadům. Podél jižní strany ulice Bašty je vložen lapidární zvýšený dřevěný pás pro pěší. Rozšíření pásu vytváří rozmanitá místa pro odpočinek, v několika polohách je pás propojen s plochami střešních teras.

Je navrženo odstranění plotů a využití střech nad všemi objekty. Důležitým momentem je doplnění chybějícího propojení úrovní ulic Nádražní a Bašty vložením schodiště do svahu ve vazbě na zastávky tramvají MHD a stávající vodní schodiště u Denisových sadů.Komentáře nejsou povoleny.