POLYFUNKČNÍ DŮM „ŘÍMÁK“ BRNO

FRANTIŠKÁNSKÁ, BRNO
2014

projekční tým

Kristýna Shromáždilová, David Šrom, Lukáš Fišer, Lenka Topilová

fáze

objemová urbanisticko-architektonická studie

Vstupní hmotové řešení budoucího polyfunkčního domu navazuje na náš vítězný soutěžní návrh organizace prostoru „Římského náměstí“ z roku 2010, který jsme následně zpřesnili pro Město Brno v rámci urbanisticko-architektonické studie „Římské náměstí – dopracování vítězného soutěžního návrhu“.

Objemové řešení domu je navrženo tak, aby objekt svým základním členěním respektoval převažující výškové uspořádání říms a hřebenů uliční fronty a směrem do náměstí, vyšší podlaží domu jsou navržena jako ustoupená.

V této fázi je zachyceno pouze základní hmotové řešení. Budoucí forma samotného domu bude vycházet z nepravidelné historické stopy v území, objekt bude plasticky tvarován a se současným tvaroslovím by měl obohatit historickou kulisu lokality. Detailní řešení bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.Komentáře nejsou povoleny.