PANSKÝ DVŮR VESELÍ NAD MORAVOU

VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
VESELÍ NAD MORAVOU
05/2017

projekční tým

David Šrom, Václav Štojdl, Hana Kynčlová

klient

Město Veselí nad Moravou

fáze

studie prověření možností nového využití

 

Předmětem návrhu je objekt bývalého Panského dvora ve Veselí nad Moravou, který od své rekonstrukce slouží pro potřeby Veselského kulturního centra (VKC). Předmětem zadání nebyl návrh architektonického nebo stavebně-technického řešení úpravy objektu, ale prověření možnosti nového využití některých jeho částí při zachování kulturního a společenského života a hledání vhodné míry provazby s komerční formou využití.

Samotný návrh prověřuje možnosti využití určených částí objektu v několika variantách. Společným jmenovatelem pro jednotlivé varianty je snaha o co nejméně invazivní stavební a technologické zásahy a to s ohledem na charakter objektu, na rozsah a kvalitu poměrně nedávno provedené kompletní obnovy a také na investiční náklady, keré budou nutné pro adaptaci takto vybudovaných prostor. Jednotlivé varianty jsou hledáním kombinace takového funkčního využití, kterým by se docílilo každodenního oživení areálu i mimo jednorázové společenské akce. Návrh předkládá kombinace gastro služeb (např. vinárna, restaurace, bistro apod.), menších pronajímatelných jednotek (obchody, kanceláře, ateliéry, nerušící výroba, služby, dílna apod.) nebo větším prostorem pro jednoho či více nájemců (tj. coworkingové centrum, HUB, dětské centrum).Komentáře nejsou povoleny.