RED HOUSE OSTRAVA

OSTRAVA, CZ
2015

proječní tým

David Šrom, Václav Štojdl, Filip Balcar, Jitka Jiříčková

vizualizace

Štěpán Dokoupil, Václav Štojdl

fáze

architektonická studie

Design koncept rekonstrukce a doplnění skeletu pro vytvoření administrativního a bytového objektu.

Ostrava jako průmyslové město s racionální architekturou veřejných budov založenou na jasném řádu se zrcadlí v podobě objektu – polyfunkční dům s fasádou z cortenového plechu s přísným pravidelným rastrem oken. V kontrastu ke strohému výrazu objektu je fasáda doplněná o vertikální zahradu v místě původního přisazeného betonového jádra, která symbolizuje vysoký ekologický standard objektu.

Parter objektu je mimo vstupů vyhrazen kavárně / restauraci a komerci a to jak do ulice tak do pobytového atria s možností rozšíření o venkovní sezení. Hlavní nástup do objektu je navržen jako kombinace širokých terasovitých schodů s možností sezení a ramp umožňujících bezbariérový přístup.

Střešní nástavba je navržena jako 1–2 podlažní převážně prosklený objekt, který je ustoupený od líce fasád hlavní hmoty objektu. V prvním podlaží je nástavba lemována terasou po celém obvodu. Druhé podlaží nástavby je rozděleno na západní a východní objekt s meziprostorem uprostřed, který umožňuje výhledy i různé aktivity.Komentáře nejsou povoleny.