RED HOUSE OSTRAVA

28. ŘÍJNA, MORAVSKÁ OSTRAVA
2015

autoři

David Šrom, Václav Štojdl

spolupráce

Filip Balcar, Jitka Jiříčková

vizualizace

Štěpán Dokoupil, Václav Štojdl

fáze

architektonická studie

klient

Red House Development, s.r.o.

Design koncept rekonstrukce a doplnění skeletu pro vytvoření administrativního a bytového objektu.

Ostrava jako průmyslové město s racionální architekturou veřejných budov založenou na jasném řádu se zrcadlí v podobě objektu – polyfunkční dům s fasádou z cortenového plechu s přísným pravidelným rastrem oken. V kontrastu ke strohému výrazu objektu je fasáda doplněná o vertikální zahradu v místě původního přisazeného betonového jádra, která symbolizuje vysoký ekologický standard objektu.

Parter objektu je mimo vstupů vyhrazen kavárně / restauraci a komerci a to jak do ulice tak do pobytového atria s možností rozšíření o venkovní sezení. Hlavní nástup do objektu je navržen jako kombinace širokých terasovitých schodů s možností sezení a ramp umožňujících bezbariérový přístup.

Střešní nástavba je navržena jako 1–2 podlažní převážně prosklený objekt, který je ustoupený od líce fasád hlavní hmoty objektu. V prvním podlaží je nástavba lemována terasou po celém obvodu. Druhé podlaží nástavby je rozděleno na západní a východní objekt s meziprostorem uprostřed, který umožňuje výhledy i různé aktivity.Komentáře nejsou povoleny.