ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO

UL. FRANTIŠKÁNSKÁ, BRNO
2012
plocha pozemku: 2.350 m2

autoři

Lukáš Fišer, Kristýna Shromáždilová, David Šrom

fáze

urbanistická studie

Záměrem soutěžního návrhu a jeho dopracování je vytvořit fungující městský prostor, plochu pro pěší umožňující průchod mezi okolními obchodními ulicemi a zároveň nabízející důvod k zastavení. Důležité je zachování historického charakteru místa, atmosféry ovlivněné blízkostí kostela a přilehlého kláštera a související s uzavřeností, ale i dostupností z okolních ulic.

Náměstí by mělo fungovat jako živý městský prostor. Oživení místa je navrženo pomocí stávajících i navržených objektů při obou vstupech do území, dále pak vložením nových funkcí, prvků a aktivit.Komentáře nejsou povoleny.