Bydlení patří k základní potřebám člověka a vývíjí se v souladu s životním stylem, úrovní společnosti i přírodními a klimatickými podmínkami. Změny způsobu života a s ním souvisejících potřeb znamenají přirozeně i modifikované stavební typy. Poučeni dobrými příklady, ale i omyly z historie či současnosti, zastáváme názor, že evoluce je v tomto případě lepší než revoluce. Snažíme se reagovat na aktuální témata — občanská vybavenost v nejširším slova smyslu jako základní přidaná hodnota, řešení dopravy (pěší, cyklo i automobilové) i energetické náročnosti a udržitelnosti. Dobrá typologie je pak výsledkem správně využitých vazeb uvnitř domu a jeho interakce s okolím. 

BLOK 2.0
Inspirací je městský blok i volná struktura sídliště. Modernistický ideál  „světlo — vzduch — volný prostor“, se snažíme kriticky reflektovat a podrobněji definovat. Vracíme se tak přirozeně k hodnotám města skládajícího se z ulic s parterem, veřejných náměstí, parků a městských bloků se dvorem. Ten je v návrhu víc než romantickou zahradou či technickým prostorem pro auta  a vyprané prádlo. Ne striktně uzavřený dvůr, ale pobytová zahrada na střeše garáží. Prostor ohraničený domy s přítomným životem jejich obyvatel jako reakce na sociologické a psychologické aspekty života ve městě. Místo pro společné kafe, dětské hry nebo prostě jen možnost vykoupat po procházce psa či opravit kolo.
 
Návrh uvažuje postupnou výstavbou 4 domů, každá dvojice vytváří uvnitř otevřený vnitroblok na střeše garáží. Ty jsou ze severozápadní hrany zapuštěny o půl patra oproti terénu. Byty v přízemí tak dostávají do ulice vyšší sokl podobně jako u starých městských baráků. Řešení je díky výtahu a různým úrovním nástupu bezbariérové. Úroveň vnitrobloku a podlah 1.NP je pak o půl patra výše. Z opačné jihovýchodní hrany se podlaha garáže již přibližuje okolnímu terénu. Garáže jsou proto tady doplněny o komerční parter. Ten tvoří převýšený sokl na výšku dvou standardních podlaží. V návrhu počítáme s menšími obchody do ulice doplněný byty s podlahou v úrovni vnitrobloku s obytným prostorem do zahrady. Vyvýšení vnitrobloku na střechu garáží poskytuje obyvatelům více soukromí a možnost orientovat byty do zahrady. Průchod mezi oběma bloky je možný, nicméně vstupy do obou dvorů mohou podléhat provoznímu režimu - např. na noc uzavíratelná branka. Samotný průchod však dává přirozeně tušit, že prostory mezi domy jsou vyhrazené rezidentům. 

BYTOVÝ DŮM 4D

Čtyři Dvory, České Budějovice
2020
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl
spolupráce:
Atelier Brunecký (vizualizace)
fáze:
veřejná architektonická soutěž
klient:
Město České Budějovice
Back to Top