Projekt rozšíření areálu Kaštanová spočíval v kompletní rekonstrukci a přístavbě původního historického objektu společností Keraservis a RCJ, ve výstavbě nového polyfunkčního objektu a důležitou součástí bylo vytvoření společného “zeleného” veřejného prostoru, který se stal osvěžením areálu uvnitř rozlehlé průmyslové a skladovací zóny na jihu Brna. Součástí návrhu bylo též komplexní řešení  dopravní obsluhy centra a parkování. Hlavním objektem centra, který nově vymezil západní stranu travnaté plochy, se stala třípodlažní obchodně administrativní novostavba. Do tohoto dlouhého, střídmého a pravidelně členěného objektu je umístěno deset různě velkých jedno a dvojpodlažních showroomů, které jsou přístupné z venkovního prostoru skrz prosklenou stěnu předsazené hmoty “obrazovky”. V horních dvou podlažích jsou navrženy provozy školícího centa, pronajímatelné administrativní kanceláře o různých výměrách a sedm
samostatných jednacími místnostmi a zázemím. Stávající objekt na východní straně byl kompletně zrekonstruován a směrem k zelené ploše rozšířen o prosklenou “obrazovku” tak, aby došlo k vizuálnímu sjednocení obou stran veřejné plochy. Areál byl dokončen a  uveden do provozu v roce 2015. 

Kašanová, Brno
2014 – 2015
autor:
David Šrom
spolupráce:
Filip Balcar, Jitka Jiříčková, Soňa Matulová
fotografie:
Lenka Grabicová, archiv autora
fáze:
architektonická studie / dokumentace pro povolení stavby / dokumentace pro provádění stavby / projekt interiéru / autorský dozor / inženýring / spolupráce při kolaudaci
​​​​​​​
Back to Top