Předmětem projektu je návrh víceúčelového dětského centra, nezávislé školní tělocvičny a parkových úprav přilehlého okolí na Starém Brně, nad areálem starobrněnského kláštera mezi ulicemi Úvoz a Pivovarská. Kompozice dvou nových objektů definuje prostor pro co největší a co nejpřehlednější venkovní plochu parku s různými aktivitami. Hlavní objekt je řešen jako kompaktní dlouhá horizontála, směrem do parku dvoupodlažní, opticky snížená přisypáním zeminy, čímž mimo jiné vznikají přírodní tribuny ve vazbě na park. Jednopodlažní část objektu slouží pro mateřskou školku s vlastním  vstupem přes chráněnou zahradu. Hlavní dvoupodlažní část objektu je samotným dětským centrem. Vstupní přízemí tvoří foyer s kavárnou a kancelářemi v těžišti hmoty, dále kulturní a sportovní sály směrem ke svahu za objetem, šatny, wellness a zázemí. Kulturní i sportovní sál jsou řazeny za sebou a umožňují různé varianty propojení či rozdělení pomocí mobilních příček jak mezi sebou, tak v kombinaci se vstupním foyer a vazbou až do amfiteátru pod kopcem. Do horního patra, otevřeného celou délkou k parku, je situována knihovna a ateliéry s průhledy do sálů, výhledem do parku a s  výstupy na střešní pěstitelskou zahradu s venkovní kuchyní a ovocným sadem. Objekt je navržené jako střídmý  horizontální, materiálově v kombinaci beton, dřevo, sklo a zeleň. Fasády jsou členěny pravidelným rytmem předsazených vertikálních dřevěných rámů před prosklenou fasádou. V kontrastu k objektu je maximálně přírodní charakter parku s výraznými barevnými akcenty zpevněných a sportovních ploch. 

DĚTSKÉ SPORTOVNĚ-KULTURNÍ CENTRUM
Pivovarská – Úvoz, Staré Brno
2017
Vyzvaná architektonická soutěž - 3. místo
hrubá podlažní plocha:
2.460 m2
obestavěný prostor:
15.300 m3
autoři:
Kristýna Shromáždilová, David Šrom, Václav Štojdl

spolupráce:
Hana Kynčlová
vizualizace:
Lukáš Fišer
investor:
Městká část Brno-středBack to Top