Revitalizace veřejných prostranství byla navržena tak, aby jednotlivé zásahy nebyly navzájem podmíněny a bylo možno je realizovat
nezávisle na sobě dle skutečných potřeb i ekonomických možností. Revitalizace by měla primárně přispět ke zkvalitnění bydlení
a sousedského prostředí. Motivovat rezidenty ke společným aktivitám. Program vznikal i na základě setkání s místními obyvateli.
Snažili jsme se rozvíjet obyvateli pozitivně vnímané hodnoty a ty doplnit o několik drobných novinek. Prostor před domy jsme pojali
jako obytnou ulici, prostor za domy jako místo pro sportovně-rekreační vyžití všech věkových skupin - dětské hřiště, zahradničení i
workoutové hřiště. Úprava prostoru před základní školou navazuje na stávající formálnější náměstí, pod ním bylo doplněno menší
parkoviště vč. úpravy dopravy před školou. Kopec jako vyhlídka s maliníky i místo pro piknik, pouštění draka nebo sáňkování.
První etapa realizace obnovy a doplnění veřejného prostoru kolem čtyř panelových bytových domů řeší nástupní prostor před základní školou, parkoviště u školy a vyhlídku. Přirozené centrum lokality před základní a mateřskou školou, jehož dlážděná část byla vybudována v předešlé akci, opticky i prostorově rozšiřujeme a zároveň jasně vymezujeme novým altánem a rastrem stromů vložených do nové mlatové plochy. Vzniká tak místo pro relax i aktivity škol, při kterých se mohou setkávat děti, rodiče, učitelé i obyvatelé lokality.
Více zde v sekci realizace >>>

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ JASANOVÁ
Brno, Jundrov
2017 – 2019

autoři:
David Šrom, Václav Štojdl
spolupráce:
Hana Kynčlová, Štefánia Vasilková, Jitka Jiříčková

fáze:
veřejná výzva - soutěž (CCEA MOBA) - 1. místo
povolovací dokumentace / prováděcí projekt / autorský dozor (I. etapa)
klient:
Statutární město Brno, městská část Brno – Jundrov
Back to Top