TETSTSTSTSTSTST
Kadeřnictví na rohu ulic Údolní a Úvoz v Brně funguje ve stejných prostorech od roku 1905 bez přetržení kontinuity dodnes. Podle pamětníků bývalo vyhlášeným salónem, kam se chodili stříhat dámy i pánové z Masarykovy čtvrti. Cílem nového majitele bylo navázat na dávno zašlou slávu podniku založeného rodinou Mazánkových a znovu pozvednout úroveň holičského řemesla. Samozřejmou snahou bylo zachování přízně věrných zákazníků. Splnit toto vše znamenalo ve výsledku poměrně rozsáhle dispoziční a stavební úpravy v patře i suterénu. Účelem nového provozního řešení bylo umožnit nastavení fungujícího ekonomického modelu, který by zaručil životaschopnost podniku na další desítky let - bez nutnosti razantního řezu, přerušení provozu či změny personálu. Původní podoba kadeřnictví z roku 1905 byla výrazně pozměněna již v roce 1930 a později v průběhu let ještě mnohokrát. V interiéru se mimo několika křesel zachoval pouze zlomek autentických prvků, některé další byly objeveny až následně během rekonstrukce. I tak se ale jednalo pouze o fragmenty. Absence předlohy poskytla příležitost zamyslet se nad podobou interiéru znovu - analogicky k domu, místu a době vzniku, s respektem k historii podniku a ambici majitele navázat na slávu salonu z éry První republiky. Samotným tématem bylo hledání archetypu kadeřnictví jako svébytného typologického druhu. Původní prvky, jako výkladce, dveře, okna, obložení nebo části kování z počátku století, byly repasovány a doplněny novými z tradičních materiálů – cementová dlažba, mramorové pracovní desky, mořené dřevo, těžké závěsy tvořící předěl mezi veřejně přístupným a soukromým. Leitmotivem návrhu se stala velká zrcadla, jako jeden z prvků definujících kadeřnické a holičské řemeslo. Díky použití atypických světel, která se do nich zanořují a replikují, dochází k optickému klamu porušujícímu pevně vymezené hranice prostoru. Zrcadlové plochy v subtilních dřevěných rámech tak umožňují nahlédnout do jiných světů, odrážejících mimo bezprostředního okolí i více než 110 let historie salónu.
Předmětem návrhu byly stavební úpravy části přízemí a suterénu ve čtyřpodlažním bytovém domě z počátku století. Objekt je evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a nachází se na území Městské památkové rezervace. Záměrem investora byly dispoziční úpravy stávajícího provozu v přízemí domu. Úpravy suterénu byly provedeny za účelem vytvoření odpovídajícího technického zázemí a doplnění nové samostatné provozovny výroby drobného cukrářského pečiva a zákusků. V řešené části 1.NP bylo provedeno vybourání části stropů/podlah a v nové poloze doplněno nové železobetonové schodiště, umožňující lepší provozní vazby. V prostoru původního schodiště bylo vytvořeno nové WC s předsíňkou. Nové schodiště, nahrazující původní s nevyhovující geometrií i polohou, slouží jako nový přístup do suterénu při splnění současných standardů i zákonných norem. V suterénu zůstává zachováno zázemí kadeřnictví – denní místnost, šatny, pračka, sušička, WC. Po vybourání a snížení podlah části sklepa vznikl prostor pro provozovnu výroby drobného cukrářského pečiva a zákusků. Vznikají tak čtyři nezávislé komerční provozy. Z původního kadeřnictví je vyčleněn nový pánský barber shop s malou výlohou do ulice, klasické pánské a dámské kadeřnictví zůstává zachováno vč. samostatného vstupu z ulice, nově ale s propojením do vnitrobloku - s malým dvorkem se zahrádkou a pískovištěm. Ve vazbě na kadeřnictví je umístěna samostatná jednotka pro manikúru a kosmetiku. V rámci suterénu je vytvořena malá pekárna.
V duchu tradice městského polyfunkčního domu s bydlením, komerčním parterem, klidným vnitroblokem a drobnou výrobou v suterénu je tak maximálně využit jeho ekonomický potenciál a tedy zajištěno smysluplné pokračování provozu i v dalším století.

OBNOVA KADEŘNICTVÍ 1905
Údolní, Brno
2016 – 2019
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl
spolupráce:
Hana Kynčlová, Štefánia Vasilková, Filip Balcar
fotografie:
Lenka Grabicová, archiv autora
fáze:
studie / povolení stavby / prováděcí projekt / autorský dozor
klient:
Tomáš Papírník
spolupracující firmy:
Miroslav Červinka (stavební práce), Lubomír Malý (vestavný nábytek), Restaurátorský ateliér RR (repase oken a dveří), Paul Lerch (repase křesel), RESA (čalounění a atypické pohovky), ATEH (atypická svítidla), Jitka Jiříčková (zahrada)
publikace:
Esprit, Lidové noviny (2020/10); Architect+ 24 (2020/10);
Designmag (2020/8)
Back to Top