Úprava konečné zastávky v Brně-Jundrově řeší mimo objekt Dopravního podniku města Brna především re-organici veřejných komunikací a prostor za účelem vytvoření kompletně bezbariérového řešení. Účelem návrhu bylo zlepšení pěší propustnosti území, komfortu cestujících a nekolizní křížení pěší, automobilové a autobusové dopravy. Samotný objekt měl být poznávacím znamením nejen konečné zastávky („konečná – vystupovat“), ale i uvažované budoucí dobíjecí stanice elektrobusů plánované v místě navazující výstupní zastávky.
Samotný objekt je řešen jako dvojice v půdoryse se překrývajících hmot. První z nich je provozně rozdělena na tři samostatné jednotky se vstupy ze zadní části - zázemí řidičů, technickou místnost dopravce a obchodní jednotku s velkým kruhovým oknem orientovaným do veřejného prostoru mezi výstupní a nástupní zastávku. Pronajímatelná jednotka je uvažována jako možné občerstvení, prodejna pečiva či trafika. Objekt technického zázemí akcentuje tvarově výraznější přístřešek, reagující svým půdorysem na pohyby lidí i dané limity (úprava dopravního řešení, změna geometrie nástupní hrany, stávající sítě infrastruktury). Mimo cestujících je zde prostor pro jízdenkový automat a informační displej.
Kapsulární forma odpovídající technicistnímu účelu stavby je zároveň orientačním bodem v místě. Tvarově odkazuje k atypicky výtvarně pojatým stavbám technické infrastruktury z let minulých jako protipól ke stávajícímu uniformismu a minimalismu.
Objekt je navržen jako ocelová konstrukce s výplní z minerální vaty, zastřešená extenzivní zelenou střechou. Fasáda je z hliníkového falcovaného plechu, vstupní dveře jsou hliníkové, nadsvětlíky a okno se zasklením izolačními dvojskly. Podhled přístřešku a obklad parapetu je tvořen modřínovými prkny. Zpevněné plochy jsou provedeny ve standardu správce komunikace z šedé betonové dlažby.​​​​​​​
KONEČNÁ ZASTÁVKA
Brno, Jundrov
2018 – 2019
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl
spolupráce:
Hana Kynčlová, Filip Balcar, Petr Ducháč, Milan Zezula
fotografie:
Lenka Grabicová
fáze:
studie / dokumentace pro povolení stavby / dokumentace pro provádění stavby / autorský dozor
investor:
MČ Brno-Jundrov
Back to Top