Návrhem je do území vložen kompaktní jednopodlažní objekt, který je osazený při západní hranici území podél stávající komunikace Pod Vartou a který skrývá dle zadání provozy dvou školek (tj. mateřská škola Pod Vartou a Waldorfská mateřská škola Semily) včetně zázemí. Hlavní objekt je doplněný o malý servisní objekt při severovýchodní hranici území a altán uprostřed plochy zahrady. Pozice a forma objektu jasně definují veřejný prostor ulice, poloveřejný prostor nástupu a soukromý prostor školky se zahradou. Hlavní vstup do nového objektu školky je situován na západní straně. Z nástupní dlážděné piazzetky, která je doplněna stromy a zelení, se přes lehký přisazený objekt dřevěné kolonády vstupuje do objektu. Umístěním na okraji území je vyčleněna maximální část pozemku pro potřeby zahrady dětí. Doplňující menší servisní objekt spolu s ohradní zdí na východní a jižní hranici vymezují a chrání tento venkovní prostor dětí.
Školka je navržena jako nepodsklepená jednopodlažní kompaktní hmota s podélnou osou ve směru sever – jih. Orientace ke světovým stranám plně respektuje potřeby provozu školky. Převážná část objektu je krytá plochou střechou, která je doplněna o pultové střechy nad hernami jednotlivých tříd a nad tělocvičnou. Tvar šikmých střech odkazuje svým sklonem, orientací a materiálovým řešením na okolní objekty. Fasáda objektu je navržena z modřínových vertikálně orientovaných hranolků. Vstupní hala je společná pro obě školky, provozy školek jsou však oddělené. Severně od vstupní haly je umístěna MŠ Pod Vartou, na jih pak MŠ Waldorfská Semily. Jednotlivé ucelené provozy samotných čtyř tříd jsou řešeny obdobně a propisují se do základního hmotového řešení domu. Každá třída má svůj vstup z průběžné chodby, vlastní šatnu, výdej jídla (kuchyňku), umývárnu a toalety dětí. Zázemí učitelů je vždy umístěno podél západní strany průběžné chodby s vazbou na poloveřejný prostor. V jižní části objektu je navržena tělocvična, která slouží pro Waldorfskou školku, ale lze ji zpřístupnit též mateřské škole. Do severní části objektu je situován servisní blok s provozem kuchyně se zázemím, spolu s technickým zázemím. Dispoziční řešení objektu umožňuje distribuci pokrmů do všech tříd vnitřní cestou. Sekundární vstupy a zásobování je zajištěno ze severu a severovýchodu.
Důležitým bodem je práce se světlem, zároveň zajištěním nepřehřívání vnitřních prostorů. Každá ze tříd mateřské školy je rozdělena na dvě základní části – herna a lehárna. Do převýšených prostorů heren je díky oknům v pultových střechách přivedeno rovnoměrné severní světlo. Horní osvětlení je navíc doplněno velkými okny na východní straně a proskleným výstupem ven na terasu. Jednotlivé terasy – dvorky – mezi třídami mohou být v případě potřeby řešeny též jako kryté či částečně kryté. Lehárny jsou naopak intimnější nižší prostory s jedním menším oknem do zahrady. Oba prostory lze libovolně oddělit respektive propojit pomocí dvou posuvných příček.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V SEMILECH
Pod Vartou, Semily
2015
plocha pozemku: 4.960 m2
podlažní plocha: 1.400 m2
zastavěná plocha: 1.500 m2
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl
spolupráce:
Jitka Jiříčková, Filip Balcar, Adam Boček
fáze:
architektonická studie / veřejná architektonická soutěž
klient:
Město Semily
Back to Top