Obytný soubor  v Sebarnicích se snaží o současnou definici bydlení vesnického charakteru na malém městě. Zástavba čtyř samostatně stojících domů podél nově navržené komunikace v území s kompletní novou technickou infrastrukturou je navržena jako jednopodlažní s kombinací plochých a pultových střech. Ty z hlediska interiéru dávají možnost prosvětlení z více světových stran i využití horního bazilikálního osvětlení. Kombinace střech zároveň pracuje s měřítkem samotných domů a přispívá k zapojení staveb do okolního kontextu. Umístění domů k ulici vytváří veřejné prostor bez plotů a umožňuje zároveň maximální možné využití zahrady.

OBYTNÝ SOUBOR V SEBRANICÍCH
Sebranice
2015 – 2022

autoři:
David Šrom, Václav Štojdl

spolupráce:
Hana Kynčlová

fáze:
architektonická studie / dokumentace pro územní řízení / dokumentace pro stavební povolení

Back to Top