Studie se věnuje komplexní obnově stávajícího rekreačního areálu. Pro udržení charakteru celé lokality je zcela zásadní zachovaní stávajících vzrostlých stromů, které ovlivňují rozmístění jednotlivých rekreačních objektů i průběh areálové komunikace. Vnitřní členění areálu je naznačeno pouze nespojitými úseky nízkých zídek skládaných z kamenů v kombinaci s živými ploty a stávajícími stromy. Důležitou součástí je lesopark nabízející prostor pro sport, hry a oddech. Je uvažováno s umístěním hracích prvků pro děti, vybavení pro cvičení a posílení, ale též přírodního ohniště a posezení ve vazbě na společenský objekt u severního okraje.

REKREAČNÍ RESORT

2019 – 2023
autoři:
Kristýna Shromáždilová, David Šrom, Václav Štojdl
vizualiace:
Lukáš Fišer
fáze:
urbanisticko-architektonická studie / dokumentace pro územní řízení
Back to Top