Studie se věnuje komplexní obnově rekreačního areálu. Pro udržení stávajícího charakteru celé lokality je zcela zásadní zachovaní stávajících vzrostlých stromů i terénu. Umístění komunikace i jednotlivých objektů respektuje stromy, u kterých vzhledem k vlastnostem daného druhu můžeme předpokládat jejich dlouhou životnost. Terén pokračuje blízkým lesem. Vnitřní členění je naznačeno pouze nespojitými úseky nízkých zídek skládaných z kamenů v kombinaci s živými ploty a stávajícími stromy. Důležitou součástí je lesopark nabízející prostor pro sport, hry a oddech. Je uvažováno s umístěním hracích prvků pro děti, vybavení pro cvičení a posílení, ale též přírodního ohniště a posezení ve vazbě na společenský objekt u severního okraje.

REKREAČNÍ RESORT
2019 – 2020
autoři:
Kristýna Shromáždilová, David Šrom, Václav Štojdl
vizualiace:
Lukáš Fišer
fáze:
urbanisticko – architektonická studie
Back to Top