Projekt řeší obnovu západní části bývalého areálu Kojeneckého ústavu s neorenesanční vilou Carla Friedricha Luze od architekta Eduarda Exnera z roku 1886, která byla v minulosti zcela přestavěna a dlouhá léta využívána pro potřeby Kojeneckého ústavu. 
Historická vila je komplexně zrekonstruovaná. Nepůvodní dispozice jsou nově upraveny pro bydlení v šesti nájemních bytech různých velikostí. Součástí generální opravy byla sanace nosných konstrukcí, řešení zemní vlhkosti ve skalnatém svahu a zcela nové jsou veškeré vnitřní rozvody technologií. Ve dříve servisním objektu při ulici Hlinky byly vytvořeny čtyři menší bytové jednotky. 
Kompletní obnovou prošla také venkovní část areálu, ve které byly vybudované nové rozvody všech inženýrských sítí, areálová komunikace, obnovena a doplněna byla také parková úprava zahrady.

RESORT C. F. LUZE
Hlinky 136, Brno
projekt:
2017 – 2019
realizace:
2019 – 2021
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl, Hana Kynčlová
spolupráce:
Dan Lukašík, Petra Sobočíková, Kateřina Stoklásková, Duc Pham Ngoc
návrh zahrady:
Jitka Jiříčková
foto:
Alena Šromová
fáze:
architektonická studie / 
projekt pro společné povolení / inženýring / prováděcí projekt / návrh interiéru / autorský dozor při výstavbě

Back to Top