Kompletní rekonstrukce a obnova areálu s neorenesanční vilou Carla Friedricha Luze (Eduard Exner, 1886). 
Projekt řeší obnovu západní části bývalého areálu Kojeneckého ústavu při ulici Hlinky, která spočívá v kompletní rekonstrukci historického objektu neorenesanční vily, v přístavbě a nástavbě doplňujícího objektu při ulici, a to pro potřeby vytvoření lékařských jednotek. Hlavní třípodlažní historický objekt Vily Carla Friedricha Luze od architekta Eduarda Exnera z roku 1886 byl v minulosti kompletně přestavěn pro potřeby provozu bývalého Kojeneckého ústavu. Projektem je navržena kompletní rekonstrukce objektu včetně řešení sanace vlhkosti zdiva ve skalnatému svahu, dále přístavba nové vertikální komunikace, uzpůsobení dispozic objektu a výměna veškerých rozvodů technologií v objektu pro potřeby nových jednotek. Součástí řešení je kompletní venkovní část soukromého areálu - tj. nové rozvody všech inženýrských sítí na pozemku, nová areálová  komunikace a parkovací plochy včetně a obnovy parkové úpravy přiléhající zahrady. Rekonstrukce areálu je aktuálně v realizaci s plánovaným dokončením v roce 2021. 

RESORT C. F. LUZE
Hlinky, Brno
2017 – 2021
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl, Hana Kynčlová
spolupráce:
Dan Lukašík, Petra Sobočíková, Kateřina Stoklásková, Marek Flekač, David Hájek, Pavel Počinek, Martin Špička, Dušan Variš,
Pavel Zejda, Milan Zezula, Duc Pham Ngoc
návrh zahrady:
Jitka Jiříčková
fáze:
architektonická studie / povolovací dokumentace / prováděcí projekt / autorský dozor při výstavbě

Back to Top