Záměrem soutěžního návrhu a jeho následného dopracování bylo vytvořit fungující městský prostor, plochu pro pěší umožňující průchod mezi okolními obchodními ulicemi a zároveň nabízející důvod k zastavení. Důležité je zachování historického charakteru místa, atmosféry ovlivněné blízkostí kostela a přilehlého kláštera a související s uzavřeností, ale i dostupností z okolních ulic.
Náměstí by mělo fungovat jako živý městský prostor. Oživení místa je navrženo pomocí stávajících i navržených objektů při obou vstupech do území, dále pak vložením nových funkcí, prvků a aktivit.
Na základě vyhrané soutěže byla vypracována zpřesňující urbanistická studie s návrhem úprav územního a regulačního plánu.
ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ
Františkánská, Brno 2010 – 2012

autoři:
Lukáš Fišer, Kristýna Shromáždilová, David Šrom
fáze:
veřejná urbanisticko-architektonická soutěž – 1.místo / urbanistická studie
Back to Top