​​​​​​​
Kompozice rodinných domů situovaná ve svahu s krásným výhledem do zeleně nad Lelekovicemi je dialogem konstruovaným v průběhu doby i projekčního procesu. Větší z domů, původně developerský projekt, se investor rozhodl přizpůsobit konkrétním potřebám rodiny. Na základě mantinelů dříve vydaného povolení tak vzniklo zcela nové řešení. Menší dům na sousedící parcele je hravějším a svobodnějším mladším sourozencem domu prvního, přestože výrazně limitovaným velmi úzkou a svažitou parcelou. Příležitost získat sousední pozemek znamenala nejen další investici, ale především možnost komponovat měřítko i objem sousední stavby a zaručit tím dostatek soukromí pro budoucí sousedy. S konceptem se od začátku ztotožňoval také majitel další sousedící parcely, který nechtěl řešit svůj dům jako solitér, ale spolu s architektem jej navrhli jako součást širšího celku. Výsledná struktura tří nezávislých a navzájem respektujících se domů tak kombinuje individuální přístup s mikrodevelopmentem.

RODINNÉ DOMY V LELEKOVICÍCH
Pindula, Lelekovice
2016 – 2020
autoři:
David Šrom, Václav Štojdl
spolupráce:
Hana Kynčlová, Štefánia Vasilková, Filip Balcar
​​​​​​​
fáze:
studie / povolení stavby / prováděcí projekt / autorský dozor
klient:
soukromá osoba
Back to Top