Koncept revitalizace a rozvoje stávajícího sportovního areálu s ambicí vytvořit veřejný prostor pro sport v nejširším slova smyslu - od klubových soutěží po každodenní radost z pohybu.
Propojení areálu s parkem je přirozeným pokračováním areálu až do lesoparku, umožňující další sportovní aktivity lese (traily, workout). Samotný veřejnosti přístupný areál umožňuje  pořádání nejen sportovních událostí, ale i společenských a kulturních akcí. Celospolečenský přesah a zapojení veřejnosti může pomoci popularizovat sport, motivovat a získat nové talenty, ale také mezigenerační dialog. 

Původní sportovní areál tvořil spolu se základní školou a ZOO oplocené neprostupné území. Koncepce je proto postavena na rozdělení areálu na dvě prolínající se spolupracující subcentra - atletika a fotbal. Toto rozdělení přispívá k otevření areálu a lepší pěší prostupnosti území. Zároveň definuje alespoň zčásti identitu obou klubu, které působí v areálu v jisté synergii. Obě formální centra jsou doplněna dvěma neformálními subcentry vně hranice areálu v parku. Subcentra tvoří odraz sportovního areálu v krajině. Otiskem a rozvinutím fotbalového centra je travnaté hřiště v parku, otiskem světa atletiky pak travnatá plocha pro vrhací a jiné sporty.
 
V těžišti území uvažujeme „sportovní náměstí“. Volné prostranství vymezené původními i novými objekty chápeme jako typologický hybrid. Atraktivní plocha svým pojetím představuje něco mezi náměstím, parkem a hřištěm. Je ústředním motivem areálu propojující fyzicky jednotlivé prvky, ale i mentálně svět sportu s každodenním životem. 

Důležitým prvkem je severojižní osa novým parkem mezi stávajícím sportovištěm a parkovištěm u sportovní haly, která propojuje sídliště s lesoparkem a prostřednictvím cyklolávky přes silnici 55 i dále s pokračujícím lesem a krajinou. 
Podobně významná je cesta podél jižní hranice řešeného území vedoucí od Domu přírody do lesoparku. Cesta je tvořena soustavou navazujících veřejných prostor různého druhu - zahrada domu přírody, předprostor nového objektu občanské vybavenosti (např. knihovna nebo klubovna v parteru polyfunkčního domu), předprostor tělocvičny (tenisové haly), prostor před školou, předprostor sportoviště s křižovatkou trailů a stezek pokračujících do lesoparku. 

Pokračování projektu podpořila nadace Karel Komárek Family Foundation. 

SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ
Hodonín
2020 – 2022

autoři:
Václav Štojdl, David Šrom, Duc Pham Ngoc
spolupráce:
Hana Kynčlová, Milan Zezula, Jitka Tomsová (Atelier Rouge - koncepce krajiny)
stupeň:
koncepční studie, architektonická studie
klient:
Město Hodonín
Back to Top