Předmětem projektu jsou úpravy sportovního areálu s cílem zlepšit technickou kvalitu, splnit současné standardy i možnost celoročního využití areálu nejen sportovci. Díky poloze sousedící s návsí, obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí je ambicí projektu podpořit význam sportovního areálu i ve společenském životě obce a spolkových aktivitách občanů všech věkových kategorií. Multifunkční sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště, veřejně přístupné víceúčelové hřiště, workoutové fitness hřiště a nový objekt zázemí  sportovců. Celková hmota je rozdělena do čtyř samostatných objemů, spojených krytou komunikací. I přes lapidárnost každého z objektů je výsledek komplexní formou, reagující na měřítko okolní zástavby. Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochými střechami. Objekty šaten, klubovny a regenerace doplňuje menší zastřešená tribuna a sklady. Fasády jsou tvořeny pohledovými betonovými tvárnicemi s vloženou izolací, stropy jsou pohledové monolitické železobetonové a výplně otvorů hliníkové. Konstrukce zastřešení komunikací (loubí) spojující jednotlivé hmoty je řešena jako dřevěná s pohledovým dřevěným záklopem a plechovou krytinou.

SPORTOVNÍ AREÁL SK PLANÁ
Planá u Českých Budějovic
2017 – 2023
autor projektu:
Václav Štojdl, David Šrom

spolupráce:
Duc Pham Ngoc, Ondřej Fabián, Verónica Gallego Sotelo, Petr Ducháč, Dan Lukašík, Radim Staviař
Miroslav Borovanský (DIM s.r.o.), Jiří Sukdol, Ladislav Váňa, Jiří Průša, Pavel Maule

fáze:
urbanistická studie / dokumentace pro územní řízení / dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
Back to Top