Novostavba hotelu je navržena se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Do nástupního prostoru se objekt svým uspořádáním projevuje jedním plným nadzemním podlažím (hlavní hotelové foyer a lobby, hotelová restaurace, restaurace pro veřejnost, vstup do wellness a administrativní část hotelu) a dvoupodlažní pootočenou hmotou nad střední částí vstupního podlaží, v níž jsou hotelové pokoje s terasami. Převážná část rozsáhlých provozů (kongresové centrum, wellness s bazénovou halou, technické zázemí a garáže) je situována do prvního podzemního podlaží, které je díky svažitosti terénu viditelné pouze z hotelové zahrady, do níž se jednotlivé prostory otvírají přes přilehlé terasy. Střechy víceúčelové podnože hotelu jsou překryté zeminou, porostlé zelení a svažitě propojené s budoucí parkově pojatou hotelovou zahradou. Důležitým kompozičním
prvkem veřejného předprostoru hotelu je vytvoření dvou řad vzrostlých stromů podél parkování. Ozelenění nástupního prostoru bude sloužit k odclonění stavby od negativních vlivů dopravní zátěže z přilehlé hlavní komunikace a zároveň spolu s ozeleněním střechy hotelové podnože maximálně podpoří přírodní charakter lokality.

WELLNESS HOTEL
2018 – 2020
autor projektu:
David Šrom, Václav Štojdl

spolupráce:
Hájek, Králová, Veronica Gallego Sotelo, Pala, Shromáždilová, Staviař, Zezula

vizualizace:
Atelier Brunecky

fáze:
architektonická studie / dokumentace pro územní řízení / inženýring

Back to Top